حسین امیر عبداللهیان‌ عمان قطر امارات وزیر امور خارجه کشور

1402\03\31 21:12:14


همگرایی در خلیج‌فارس مطلوب‌ترین مسیر برای تأمین امنیت است

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: همگرایی و حل چالش‌ها با مشارکت دسته‌جمعی کشورهای منطقه‌، مطلوب‌ترین مسیر برای تحقق پیشرفت ملت‌ها و تأمین امنیت در خلیج‌فارس است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پس از تکمیل گفتگوها و پیگیری آخرین وضعیت مسائل دوجانبه، بین‌المللی و منطقه‌ای در قطر و عمان، اکنون به کویت سفر کردم و سپس عازم امارات متحد عربی خواهم بود.

وی افزود: همگرایی و حل چالش‌ها با مشارکت دسته‌جمعی کشورهای منطقه‌، مطلوب‌ترین مسیر برای تحقق پیشرفت ملت‌ها و تأمین امنیت در خلیج‌فارس است.


بازنشر از : مهر

حسین امیر عبداللهیان‌

عمان

قطر

امارات

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: همگرایی و حل چالش‌ها با مشارکت دسته‌جمعی کشورهای منطقه‌، مطلوب‌ترین مسیر برای تحقق پیشرفت ملت‌ها و تأمین امنیت در خلیج‌فارس است.


تعمیر پکیج دیواری