1401\06\07 13:04:05


هیئت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود

مجلس مصوب کرد به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و کارکنان بانک مرکزی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود: الف) هیئت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است: ۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛ ۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیئت عالی. ب) هیئت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است: ۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛ ۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیئت عالی. تبصره: قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی‌توانند در مورد همان پرونده، عضو هیئت تجدید نظر باشند. پ) معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیئت انتظامی شرکت می‌کند. ت) هیئت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آرا صادره از هیئت‌های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیئت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آرا هیئت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند. ث) قاضی عضو هریک از هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیئت است. ج) جلسات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌شود. انشا رأی برعهده قاضی عضو هیئت است. چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیئت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیئت) هیئت می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ح) رئیس هیئت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیئت دعوت بعمل آورد. خ) اعضای هیئت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیئت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیئت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. د) عزل قضات عضو هیئت‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است. ذ) دبیرخانه هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت نظارتی تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیئت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید هیئت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز کار در هیئت انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری مؤثر سهامداری، مدیریتی یا مشاوره‌ای به تشخیص هیئت نظار داشته باشند. ر) آرا هیئت‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آرا هیئت‌های تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچیک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     کمیسیون اقتصادی     بانک مرکزی     صحن مجلس     بانکداری اسلامی