1401\07\13 16:38:09


واکنش ایران به رفتار مداخله آمیز برخی دولت‌های غربی از اتفاقات اخیر در ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک آمیز آنان اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد.

ناصر کنعانی امروز (چهارشنبه) ۱۳ مهر ماه در صفحه اینستاگرامش درباره مداخله جویی‌های این روزهای غربی‌ها در امور داخلی ایران نوشت: «اعتراض»و «اغتشاش» هم ماهیت متفاوتی دارند و هم نتایج متفاوتی.

وی افزود: رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک آمیز آنان، اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد.  

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: در دگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه، دولت و‌ ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسد.

وی همچنین نوشت: «دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند با ایران مخالفند‌.»


بازنشر از : منبع: فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک آمیز آنان اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد.