1401\05\29 23:07:32


واکنش برادر قاضی منصوری به گزارش پزشکی قانونی

مدارا/ برادر قاضی منصوری گفت: برخی نهادهای امنیتی صراحتاً اذعان داشتند که ماجرای هتل سربه نیست کردن برادرم بود نه خودکشی‌!به دنبال انتشار ادعای تازه رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ قاضی منصوری که فرضیه خودکشی او را رد می کند؛ برادر قاضی منصوری به خبرنگار سایت خبری مدارا گفت: چون خود حاج آقا فرد معتقدی بود قاعدتاً فرضیه خودکشی از اول هم درست نبوده و نیست. از طرفی دیگر اتهام کذایی که یکی از متهمین پرونده موسوم به اکبر طبری مطرح کرده بود اساساً در حدی نبود که برادر بنده بخواهد از ترس حضور یافتن در دادگاه اقدام به خودکشی کند.

مدارا/ برادر قاضی منصوری گفت: برخی نهادهای امنیتی صراحتاً اذعان داشتند که ماجرای هتل سربه نیست کردن برادرم بود نه خودکشی‌!به دنبال انتشار ادعای تازه رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ قاضی منصوری که فرضیه خودکشی او را رد می کند؛ برادر قاضی منصوری به خبرنگار سایت خبری مدارا گفت: چون خود حاج آقا فرد معتقدی بود قاعدتاً فرضیه خودکشی از اول هم درست نبوده و نیست. از طرفی دیگر اتهام کذایی که یکی از متهمین پرونده موسوم به اکبر طبری مطرح کرده بود اساساً در حدی نبود که برادر بنده بخواهد از ترس حضور یافتن در دادگاه اقدام به خودکشی کند.وی اضافه کرد: ما دلایل فراوانی داشتیم که ایشان در روزهای آخر به شدت احساس ناامنی می کردند و قاتلان این ماجرا شرایط را طوری بوجود آورده بودند که ما صددرصد از همان روز اول به این باور رسیدیم که قاضی منصوری به قتل رسیده است.برادر قاضی منصوری تصریح کرد: اتفاقا در خصوص اظهارات پزشکی قانونی باید عرض کنم که برخی نهادهای امنیتی هم صراحتاً به این نکته اذعان داشتند که ماجرای هتل سربه نیست کردن برادرم بود نه خودکشی‌! البته جا دارد از آقای شیرزاد در پلیس بین الملل تشکر کنم که از همان ابتدا سعی داشتند به همه مردم بقبولانند که برادرم خودکشی کرده است.برادر قاضی منصوری همچنین خاطرنشان کرد: در همین راستا باید عرض کنم که دادسرای رومانی سفیر جمهوری اسلامی در رومانی را خواسته و به آنها تذکر داده بود که ما در حال بررسی ماجرا هستیم شما چرا از لفظ “خودکشی” استفاده می کنید.او ادامه داد با توجه به اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم خود‌شی برادرم از آقای اژه ای انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کنند. 
بازنشر از : آخرین خبر