واکنش تهران به تحریم‌ های جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه‌ ها در داخل ایران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم های جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه ها در داخل کشور

1401\07\29 17:33:25


واکنش تهران به تحریم‌ های جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه‌ ها در داخل ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم های جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه ها در داخل کشور گفت: تحریم رسانه ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق اساسی ملت ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز گویای پوچ بودن شعار غرب در خصوص "دسترسی آزاد به اطلاعات" و "آزادی بیان" است.

ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرام خود در این ارتباط نوشت:

«جنون تحریم دولت آمریکا ویروسی شده و به سرعت به دوستانش منتقل می شود.

تحریم «خبرگزاری تسنیم»، «روزنامه کیهان»، «نورنیوز»، خبرگزاری فارس، مدیرمسئول کیهان، رئیس فعلی و سابق سازمان صداوسیما و یک خبرنگار این سازمان، جدیدترین فهرست تحریمی دولت کانادا علیه ایران و ایرانیان است.

این اولین هنرمندی دولت کانادا در تحریم اصحاب رسانه و رسانه های خبری معتبر ایران نبود، این کشور قبلا "پرس تی وی" شبکه خبری انگلیسی زبان ایرانی را نیز تحریم کرده بود!

از نظر دولت کانادا و شرکای غربی ضدایرانی آن، ملت ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی، حق اظهار رأی و نظر نیز ندارند! مگر آنکه مثل خود آنها و به زبان فرهنگی خود آنها حرف بزنند، مثل "ایران اینترنشنال"، "منوتو" و...

تحریم رسانه ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق اساسی ملت ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز گویای پوچ بودن شعار غرب در خصوص "دسترسی آزاد به اطلاعات" و "آزادی بیان" است؛ همان حقوقی که غرب مدعی و مروج آن است و بر مبنای این ادعا، حتی توهین به مقدسات دینی و سماوی را مجاز می شمارد.

البته توسل به زور و تحریم برای شنیده نشدن صدای دیگران، توسط کشوری که ادعاهای حقوق بشری اش گوش دنیا را کر کرده، چندان شگفت آور نیست.

کانادا به رفتارهای آپارتایدی عادت دارد! گورهای دسته جمعی کودکان بومی این سرزمین، سند آن است! و اینک به "آپارتاید رسانه ای" روی آورده است.

آنگاه که شعار رنگ می بازد و منطق ضعیف می شود، چاره ای جز توسل به زور و تحریم باقی نمی ماند.

"تحریم؛ زبان بین المللی آمریکا و متحدانش" شده است!»


بازنشر از : منبع: ایسنا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم های جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه ها در داخل کشور گفت: تحریم رسانه ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق اساسی ملت ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز گویای پوچ بودن شعار غرب در خصوص "دسترسی آزاد به اطلاعات" و "آزادی بیان" است.


قفسه فلزی - قفسه انبار