مهران محمدی امین

انتخاب/ عباس عبدی در توییتی به انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر مناطق آزاد اقتصادی واکنش نشان داد. عبدی نوشت: «انتصاب اخیر در مناطق آزاد به هر دلیلی باشد، یک معن

1401\08\16 16:52:27


واکنش عباس عبدی به انتصاب «عبدالملکی» در مناطق آزاد

انتخاب/ عباس عبدی در توییتی به انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر مناطق آزاد اقتصادی واکنش نشان داد. عبدی نوشت: «انتصاب اخیر در مناطق آزاد به هر دلیلی باشد، یک معنای آن دهن‌کجی آشکار به جامعه است یعنی برای افکار عمومی و نخبگان پشیزی ارزش قایل نیستیم.

انتخاب/ عباس عبدی در توییتی به انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر مناطق آزاد اقتصادی واکنش نشان داد.عبدی نوشت: «انتصاب اخیر در مناطق آزاد به هر دلیلی باشد، یک معنای آن دهن‌کجی آشکار به جامعه است یعنی برای افکار عمومی و نخبگان پشیزی ارزش قایل نیستیم.»حجت عبدالملکی که دوران پرحاشیه ای را در وزارت کار سپری کرد و سرانجام از آنجا کنار رفت، اخیرا به عنوان دبیر مناطق آزاد منصوب شده است.پیشتر سعید محمد این سمت را در اختیار داشت که برکنار شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر