1401\06\07 17:34:32


واکنش عباس عبدی به گزارش تورمیِ رئیسی

اعتماد/ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گزارش تورم توسط رئیس‌جمهور واکنش توئیتری نشان داد. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در توئیتی در واکنش به آمار ارائه شده درباره تورم از سوی رئیس جمهور نوشت: رئیسی در کنفرانس خبری: «تورم 60درصدی در شهریور 1400 به 40درصد در شهریور امسال رسید.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گزارش تورم توسط رئیس‌جمهور واکنش توئیتری نشان داد.عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در توئیتی در واکنش به آمار ارائه شده درباره تورم از سوی رئیس جمهور نوشت: رئیسی در کنفرانس خبری: «تورم 60درصدی در شهریور 1400 به 40درصد در شهریور امسال رسید. این گونه گزارش کار شایسته هیچ مقام دولتی نیست. تورم نقطه به نقطه در شهریور 1400 برابر 44درصد بود امسال هم شهریور تمام نشده که آمارش را اعلام کنند. امسال تورم تیر 54 و مرداد هم 42 درصد بود.»
بازنشر از : آخرین خبر