واکنش محسن رضایی به اتهام استفاده از سلاح ‎ایرانی در جنگ اوکراین خبرآنلاین/ محسن رضایی نوشت: آنها در حالی ما را متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران، ‎صدام را تا دندا

1401\07\29 11:27:24


واکنش محسن رضایی به اتهام استفاده از سلاح ‎ایرانی در جنگ اوکراین

خبرآنلاین/ محسن رضایی نوشت: آنها در حالی ما را متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران، ‎صدام را تا دندان مسلح کرده بودند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی در توئیتی نوشت: هیچ سلاحی از ‎ایران در جنگ اوکراین وجود ندارد.

محسن رضایی نوشت: آنها در حالی ما را متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران، ‎صدام را تا دندان مسلح کرده بودند.محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی در توئیتی نوشت: هیچ سلاحی از ‎ایران در جنگ اوکراین وجود ندارد.

هدف ‎غرب این است که با این اتهامات، مانع ورود قانونی ایران به بازار جهانی تسلیحات شود و تحریم های تسلیحاتی را احیا کند.

آنها در حالی ما را متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران، ‎صدام را تا دندان مسلح کرده بودند.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرآنلاین/ محسن رضایی نوشت: آنها در حالی ما را متهم می کنند که خود در دوران تنهایی ملت ایران، ‎صدام را تا دندان مسلح کرده بودند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی در توئیتی نوشت: هیچ سلاحی از ‎ایران در جنگ اوکراین وجود ندارد.