1401\06\07 20:23:27


واکنش همتی به آمارهای اعلامی رئیسی در نشست خبری

خبرآنلاین/ رییس کل سابق بانک مرکزی نوشت: این نوع شوکهای تورمی که غالباً از فشار هزینه نشأت میگیرند بعد از جهش،سریعاً فروکش می‌کنند. همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نوشت: قبلاً گفتم، کاهش شتاب نرخ تورم در مرداد، بعد از شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در خرداد و تیر، رفتارطبیعی تخلیه شوک دراقتصاد است.

رییس کل سابق بانک مرکزی نوشت: این نوع شوکهای تورمی که غالباً از فشار هزینه نشأت میگیرند بعد از جهش،سریعاً فروکش می‌کنند.همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نوشت: قبلاً گفتم، کاهش شتاب نرخ تورم در مرداد، بعد از شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در خرداد و تیر، رفتارطبیعی تخلیه شوک دراقتصاد است.
بازنشر از : آخرین خبر