مهران محمدی امین

1401\05\27 23:18:29


واکنش وکیل خانواده مرحوم احمد خمینی به سوال دهباشی

ایسنا/ وکیل خانواده مرحوم حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی به اظهارات دهباشی درباره رای دادگاهش پاسخ داد. رسول آرامش در پاسخ به اظهارات حسین دهباشی و محکومیتش در دادگاه به دلیل شکایت اعضای خانواده حضرت امام(ره) از او ، اظهار کرد: دادگاهی که به شکایت مؤسسه نشر آثار امام(ره) رسیدگی می کرده، شاکی را فاقد سمت شناخته و قرار منع تعقیب صادر کرده و دادگاهی که به شکایت اعضای خانواده حضرت امام(ره) رسیدگی می کرده است، شاکی را ذیحق دانسته و به شکایت رسیدگی کرده و او را به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرده است.

وکیل خانواده مرحوم حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی به اظهارات دهباشی درباره رای دادگاهش پاسخ داد.رسول آرامش در پاسخ به اظهارات حسین دهباشی و محکومیتش در دادگاه به دلیل شکایت اعضای خانواده حضرت امام(ره) از او ، اظهار کرد: دادگاهی که به شکایت مؤسسه نشر آثار امام(ره) رسیدگی می کرده، شاکی را فاقد سمت شناخته و قرار منع تعقیب صادر کرده و دادگاهی که به شکایت اعضای خانواده حضرت امام(ره) رسیدگی می کرده است، شاکی را ذیحق دانسته و به شکایت رسیدگی کرده و او را به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرده است.متن گفت وگو با رسول آرامش وکیل خانواده مرحوم حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی به شرح زیر است:اخیراً آقای حسین دهباشی در مورد توئیتی که راجع به علت مرگ مرحوم سیداحمد خمینی منتشر کرده بود، اعلام کرده است که قبلاً رأی قطعی منع تعقیب راجع به او صادر شده بود ولی در کمال تعجب بابت همان اتهام مجدداً شکایت شده و اکنون به 6 ماه حبس محکوم شده است.

موضوع واقعاً چیست؟آقای دهباشی خود کاملاً آگاه است که موضوع چیست ولی متأسفانه مخاطبین خود را ناآگاه فرض کرده و مطالب مغشوش و خلاف واقع را منتشر می کند. ایشان مدام و مکرراً به رأی منع تعقیب خود که در یک دادگاه دیگر صادر شده است، استناد و اشاره می کند ولی هیچ اشاره ای به علت منع تعقیب خود نمی کند. زیرا قرار منع تعقیب او در دادگاه قبلی هرگز به جهت بی گناهی او نبوده است، بلکه صرفاً به این علت بوده است که شاکی یعنی مؤسسه نشر آثار حضرت امام برای شکایت علیه او فاقد سمت و جایگاه قانونی بوده است، زیرا موضوع از مصادیق حقوق خصوصی محسوب شده و مستلزم شکایت اعضای خانواده مرحوم سید احمد خمینی بوده است.

بنابراین، رأی منع تعقیب وی در دادگاه دیگر، نه تنها به جهت بی گناهی وی نبوده است، بلکه هیچ ارتباطی با شکایت خانواده حضرت امام نداشته و ندارد.آقای دهباشی با مغالطه در این باره، حقوق و حرمت مخاطبین خود را نیز نادیده می گیرد و آگاهانه اظهاراتی برخلاف واقع منتشر می کند و واضح است که چنین روشی، ادعای تاریخ پژوه بودن وی را نیز به شدت مخدوش و بی اعتبار می کند. بی تردید، از اوصاف لازم و ضروری برای یک تاریخ پژوه، صداقت و راستگوئی اوست.  آقای دهباشی اعلام کرده است که رسیدگی مجدد به یک پرونده مختومه نشان می دهد که آراء قطعی دادگاه ها خیلی هم قطعی نیست. در این باره چه پاسخی دارید؟اظهار چنین مطالبی بیشتر به بازی های شایع رسانه ای شبیه است تا ایراد و انتقاد قانونی.

پاسخ شما در همان رأی منع تعقیب و نیز در همین رأی اخیر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بطور واضح و شفاف داده شده است. در مورد توئیت دروغ آقای دهباشی دو شکایت ثبت شده بود که یکی از طرف مؤسسه نشر آثار امام بوده و دیگری هم از طرف خانواده حضرت امام(ره). دادگاهی که به شکایت مؤسسه نشر آثار امام(ره) رسیدگی می کرده، شاکی را فاقد سمت شناخته و قرار منع تعقیب صادر کرده و دادگاهی که به شکایت اعضای خانواده حضرت امام رسیدگی می کرده است، شاکی را ذیحق دانسته و به شکایت رسیدگی کرده و او را به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرده است.

متأسفانه بعضی وقتها ماجراجوئی های رسانه ای اولویت و ارجحیت بیشتری نسبت به تشریح حقایق پیدا می کند. آقای دهباشی گفته است که علت مرگ مرحوم سید احمد خمینی را از مرحوم هاشمی رفسنجانی شنیده و برای او مستند است. در این باره چه توضیحی دارید؟این هم یک ادعای غیرمستند دیگر است که به مرحوم هاشمی رفسنجانی نسبت داده است. با این حال، دادگاه به این ادعا هم رسیدگی کرده و صریحاً در رأی خود آورده است که چنین ادعای غیرمستندی اساساً موجّه و محکمه پسند نیست.

ضمن اینکه ایشان در دادگاه به هیچ عنوان سندی مبنی بر اینکه اقای هاشمی چنین مطلبی را گفته باشد ارائه نکرد.آقای دهباشی می گوید که اگر مطلب او در باره علت مرگ مرحوم سیداحمد خمینی نادرست است، چرا علت واقعی آن از سوی شاکی اعلام نمی شود؟آقای دهباشی خودش سؤال آفریده و خودش هم می تواند با تاریخ پژوهی خود به دنبال پاسخ سؤالش برود. ابهامات یا سؤالات یا توهمات ذهنی او تکلیفی برای دیگران ایجاد نمی کند. واضح است که هر ادعای واهی اشخاص شایسته پاسخ نیست.

مضافاً اینکه هیچ تاریخ پژوه واقعی برای کشف حقایق یا تبیین وقایع تاریخی هرگز متوسل به شیوه های سخیف رایج در فضاهای مجازی نمی شود، بلکه همواره ملتزم به متدلوژی و روشهای علمی است.البته ایشان باید از مردم معذرت خواهی کند. چراکه روح و جان بخش بزرگی از مردم آزرده شده است. واقعیت این است که این شکایت صرفا برای دفاع از تاریخ بوده و اینکه کسی نتواند به خود اجازه دهد هم بدون دلیل حرف های بی مدرک بگوید و هم دل های بسیاری را جریحده دار کند و هم تاریخ را تحریف نماید.

اقای حاج حسن آقا به هیچ عنوان تقاضای عذرخواهی از شخص خودشان را ندارند ولی نسبت به استیفای حقوق مردم و دفاع از تاریخ انقلاب و هم چنین دفاع از پدر مظلومشان حساسیت دارند.. .


بازنشر از : آخرین خبر