واکنش کنایی ضرغامی به تحریم خوذ از سوی کانادا عزت الله ضرغامی تحریم واکنش کنایی ضرغامی به تحریم خوذ از سوی کانادا دولتبیش از ۱۰ سال است

1401\07\29 21:43:07


واکنش کنایی ضرغامی به تحریم خوذ از سوی کانادا

واکنش کنایی ضرغامی به تحریم خوذ از سوی کانادا دولتبیش از ۱۰ سال است که تحریم اتحادیه اروپا هستم. دیروز هم تحریم کانادا به آن اضافه شد.

ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت: بیش از ۱۰ سال است که تحریم اتحادیه اروپا هستم.

دیروز هم تحریم کانادا به آن اضافه شد.

حالا تعطیلات آخر هفته کجا باید برم؟! واقعا؟ دیروز با مردم و گردشگران در قمصر، نظنز، ابیانه و زائران آقا علی عباس بودم.

کانادا کیلو چند؟! بیشتر بخوانید: ضرغامی : باباجون مردم اگر نخوان امربمعروف بشن کیو باید ببینن؟! ضرغامی : بعضی‌ها خودشان و رفتارشان بزرگترین منکر است / یک نفر باید آنها را نهی کند


بازنشر از : خبرآنلاین

عزت الله ضرغامی

تحریم

واکنش کنایی ضرغامی به تحریم خوذ از سوی کانادا دولتبیش از ۱۰ سال است که تحریم اتحادیه اروپا هستم. دیروز هم تحریم کانادا به آن اضافه شد.