مهران محمدی امین

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیسک کمر سخنگوی دولت از رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که در بیمارستان بابت ضایعه کم

1401\06\07 18:53:18


وزیر راه و شهرسازی در بیمارستان بستری شد + عکس

سخنگوی دولت از رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که در بیمارستان بابت ضایعه کمر بستری شده، عیادت کرد.

به دنبال بستری شدن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در یکی از بیمارستان‌های تهران، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ضمن عیادت از وی در جریان آخرین وضعیت سلامتی و روند درمان او قرار گرفت.

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در پی بروز حادثه تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته است. هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در پی سانحه‌ای، دچار مشکل در ناحیه کمر شده بود که به تشخیص پزشکان می‌بایست تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت.. .


بازنشر از : مهر

رستم قاسمی

وزیر راه و شهرسازی

دیسک کمر