مهران محمدی امین

ایرنا/ وزیر کشور گفت: لایحه جامع تقسیمات کشوری که از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است، اکنون در نوبت بررسی کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد. احمد وحیدی درباره آخرین روند ل

1401\10\17 17:55:25


وزیر کشور: لایحه جامع تقسیمات کشوری در نوبت بررسی کمیسیون‌های دولت است

ایرنا/ وزیر کشور گفت: لایحه جامع تقسیمات کشوری که از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است، اکنون در نوبت بررسی کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد. احمد وحیدی درباره آخرین روند لایحه جامع تقسیمات کشوری در دولت گفت: هر لایحه‌ای که از سوی دستگاه های مختلف به دولت ارسال می شود باید ابتدا در کمیسیون مربوطه دولت بررسی شود و بعد از جمع بندی در کمیسیون، به صحن دولت بیاید.

وزیر کشور گفت: لایحه جامع تقسیمات کشوری که از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است، اکنون در نوبت بررسی کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد.احمد وحیدی درباره آخرین روند لایحه جامع تقسیمات کشوری در دولت گفت: هر لایحه‌ای که از سوی دستگاه های مختلف به دولت ارسال می شود باید ابتدا در کمیسیون مربوطه دولت بررسی شود و بعد از جمع بندی در کمیسیون، به صحن دولت بیاید.

این لایحه نیز اکنون در نوبت بررسی کمیسیون های مربوطه قرار دارد.قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها و برنامه های توسعه و آمایش سرزمینی در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس لایحه آن تهیه و به دولت ارسال شد.پیش از این زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت که هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس ماده یک قانون شکل‌گیری شود. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. باید توجه کرد قانونی که اسال ۱۳۱۶ در ایران اجرا شده صفر تا ۱۰۰ آن را نمی توانیم کنار بگذاریم و یک قانونی دیگری بسازیم پس نمی‌توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون جدیدی ساخت.به گفته وی، در لایحه ارایه شده به دولت، مباحثی چون شهرک و شهرهای جدید به عنوان قطب‌های جدید سکونتی هموطنان مورد توجه قرار گفته و دهستان حذف شده است زیرا دهستان فاقد مدیریت سرزمینی است..

.


بازنشر از : آخرین خبر