مهران محمدی امین

فارس/ نقش‌آفرینی عربستان سعودی در ناآرامی‌های اخیر، موضوعی نیست که تردیدی در آن وجود داشته باشد. از حمایت‌های مالی و سیاسی از گروهک‌های خارج‌نشین تا عملی

1401\08\16 20:13:25


وقتی بن‌ سلمان ایران را به جنگ داخلی تهدید کرد

فارس/ نقش‌آفرینی عربستان سعودی در ناآرامی‌های اخیر، موضوعی نیست که تردیدی در آن وجود داشته باشد. از حمایت‌های مالی و سیاسی از گروهک‌های خارج‌نشین تا عملیات رسانه‌ای از طریق شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و ربات‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی، مصداقی از رفتار خصمانه سعودی‌ها در برابر ایران است.

نقش‌آفرینی عربستان سعودی در ناآرامی‌های اخیر، موضوعی نیست که تردیدی در آن وجود داشته باشد.

از حمایت‌های مالی و سیاسی از گروهک‌های خارج‌نشین تا عملیات رسانه‌ای از طریق شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و ربات‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی، مصداقی از رفتار خصمانه سعودی‌ها در برابر ایران است. شاید در تبیین این حقیقت، هیچ چیز مانند بازخوانی اظهارات بن‌سلمان در سال ۲۰۱۷ نباشد که به طور علنی تهدید کرد جنگ را به داخل ایران می‌کشاند.. .


بازنشر از : آخرین خبر