مهران محمدی امین

1401\06\16 19:31:27


ویژگی‌های منحصربه‌فرد شناور شهید سلیمانی

ایرنا/ شناور شهید سلیمانی با ۶۵ متر طول ۲۰ متر عرض و ۶۰۰ تن وزن به نیروی دریایی سپاه پیوست. این شناور قابلیت پرتاب ۱۴ موشک عمود پرواز را دارد.

شناور شهید سلیمانی با ۶۵ متر طول ۲۰ متر عرض و ۶۰۰ تن وزن به نیروی دریایی سپاه پیوست.

این شناور قابلیت پرتاب ۱۴ موشک عمود پرواز را دارد. در حوزه آفندی هم به شش تیر موشک کروز ضد کشتی مجهز شده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر