مهران محمدی امین

1402\10\12 19:36:01


پاسخ سخنگوی جبهه پیروان به ادعای فامیل‌بازی در لیست اصولگرایان

خبرآنلاین/ سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید: اصلاح‌طلبانی که در چهارچوب نظام کار می‌کنند و به قانون اساسی اعتقاد دارند، هم لیست می‌دهند و هم در انتخابات شرکت می‌کنند چنانچه بسیاری از اصلاح‌طلبان معتقد هستند که از طریق صندوق رأی می‌توانند در ساختار سیاسی حضور داشته باشند، در نهایت احتمال اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دوازدهم لیست نداشته باشند، بسیار ضعیف است. حدود دو ماه به انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده، انتخاباتی که به باور اصلاح‌طلبان وضعیتش تکرار همان جمله معروف الله کرم در مورد فضای انتخاباتی مجلس یازدهم یعنی رقابت داخلی اصول‌گرایان، است اما با این وجود سید کمال سجادی بر این باور است اصلاح‌طلبان در این انتخابات لیست ارائه می‌دهند و وارد رقابت اصول‌گرایان می‌شوند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید: اصلاح‌طلبانی که در چهارچوب نظام کار می‌کنند و به قانون اساسی اعتقاد دارند، هم لیست می‌دهند و هم در انتخابات شرکت می‌کنند چنانچه بسیاری از اصلاح‌طلبان معتقد هستند که از طریق صندوق رأی می‌توانند در ساختار سیاسی حضور داشته باشند، در نهایت احتمال اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دوازدهم لیست نداشته باشند، بسیار ضعیف است.حدود دو ماه به انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده، انتخاباتی که به باور اصلاح‌طلبان وضعیتش تکرار همان جمله معروف الله کرم در مورد فضای انتخاباتی مجلس یازدهم یعنی رقابت داخلی اصول‌گرایان، است اما با این وجود سید کمال سجادی بر این باور است اصلاح‌طلبان در این انتخابات لیست ارائه می‌دهند و وارد رقابت اصول‌گرایان می‌شوند. بازار.

.


بازنشر از : آخرین خبر