مهران محمدی امین

آرمان امروز/ روزنامه اصلاح طلب به حامیان دولت پیشنهاد داد سری به بازار بزنند تا ببینند ادعای رونق بازار درست نیست. روزنامه آرمان امروز نوشت: اگر مدعیان رونق بازارها، به آجیل

1401\12\28 00:25:36


پیشنهاد یک روزنامه به حامیان دولت درباره بازار

آرمان امروز/ روزنامه اصلاح طلب به حامیان دولت پیشنهاد داد سری به بازار بزنند تا ببینند ادعای رونق بازار درست نیست. روزنامه آرمان امروز نوشت: اگر مدعیان رونق بازارها، به آجیل فروشی‌ها سر بزنند و قیمت‌های آجیل شب عید را ببینند که از ۷۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و کمتر کسی وارد مغازه‌شان می‌شود، نادرستی ادعاهایشان را به روشنی خواهند دید.

آرمان امروز/ روزنامه اصلاح طلب به حامیان دولت پیشنهاد داد سری به بازار بزنند تا ببینند ادعای رونق بازار درست نیست.روزنامه آرمان امروز نوشت: اگر مدعیان رونق بازارها، به آجیل فروشی‌ها سر بزنند و قیمت‌های آجیل شب عید را ببینند که از ۷۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و کمتر کسی وارد مغازه‌شان می‌شود، نادرستی ادعاهایشان را به روشنی خواهند دید. شلوغی بازارها همان قدر نشانه رونق است که سخنان دولتمردان از بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش فروش نفت، نشانه کنترل تورم..

.


بازنشر از : آخرین خبر