مهران محمدی امین

1402\10\12 10:35:06


چرایی طولانی شدن جنگ ایران و عراق از زبان ابومهدی مهندس

باشگاه خبرنگاران/ شهید ابومهدی المهندس در یک مصاحبه‌ای با نجبا عراق درخصوص علت طولانی شدن جنگ عراق علیه ایران مطالبی را بیان کرد.  شهید ابومهدی المهندس در یک مصاحبه‌ای با نجبا عراق تا به حال در جایی منتشر نشده بود آمریکا را عامل اصلی تحریک عراق برای حمله به ایران می‌داند و در خصوص طولانی شدن این جنگ مطالبی را بیان می‌کند.

شهید ابومهدی المهندس در یک مصاحبه‌ای با نجبا عراق درخصوص علت طولانی شدن جنگ عراق علیه ایران مطالبی را بیان کرد. شهید ابومهدی المهندس در یک مصاحبه‌ای با نجبا عراق تا به حال در جایی منتشر نشده بود آمریکا را عامل اصلی تحریک عراق برای حمله به ایران می‌داند و در خصوص طولانی شدن این جنگ مطالبی را بیان می‌کند..

.


بازنشر از : آخرین خبر