مهران محمدی امین

همشهری آنلاین/ پاسخ محمد مرندی به این که چرا محمود صادقی را بلاک کرده است؛ در حج با هم هم اتاق بودیم و آن‌قدر با دیگران بحث انقلابی می‌کرد که من از بحث‌های‌شان

1401\10\17 15:01:24


چرا مرندی، محمود صادقی را بلاک کرد؟

همشهری آنلاین/ پاسخ محمد مرندی به این که چرا محمود صادقی را بلاک کرده است؛ در حج با هم هم اتاق بودیم و آن‌قدر با دیگران بحث انقلابی می‌کرد که من از بحث‌های‌شان خسته می‌شدم. وقتی نماینده شد دقیقا حرف‌های متناقضی می‌زد.

همشهری آنلاین/ پاسخ محمد مرندی به این که چرا محمود صادقی را بلاک کرده است؛ در حج با هم هم اتاق بودیم و آن‌قدر با دیگران بحث انقلابی می‌کرد که من از بحث‌های‌شان خسته می‌شدم.

وقتی نماینده شد دقیقا حرف‌های متناقضی می‌زد. . .


بازنشر از : آخرین خبر