ایرنا/ حمله پلیس، کشته شدن یک نفر و بازداشت ۷۰ نفر، از اتفاقاتی بود که دیروز به گروهک منافقین تحمیل شد. اما هیچ کدام از این اتفاقات درون خاک ایران رقم نخورد بلکه در آلبانی و در ق

1402\03\31 22:37:21


چرا گروهک منافقین به این حال و روز افتاد؟

ایرنا/ حمله پلیس، کشته شدن یک نفر و بازداشت ۷۰ نفر، از اتفاقاتی بود که دیروز به گروهک منافقین تحمیل شد. اما هیچ کدام از این اتفاقات درون خاک ایران رقم نخورد بلکه در آلبانی و در قاره اروپا اتفاق افتاد.

حمله پلیس، کشته شدن یک نفر و بازداشت ۷۰ نفر، از اتفاقاتی بود که دیروز به گروهک منافقین تحمیل شد.

اما هیچ کدام از این اتفاقات درون خاک ایران رقم نخورد بلکه در آلبانی و در قاره اروپا اتفاق افتاد.موازی با همین اخبار، خبر دیگری با مضمون لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس منتشر شد.اما چه اتفاقی افتاده که گروهک تروریستی مورد علاقه اروپا و آمریکا به این حال و روز دچار شده؟


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ حمله پلیس، کشته شدن یک نفر و بازداشت ۷۰ نفر، از اتفاقاتی بود که دیروز به گروهک منافقین تحمیل شد. اما هیچ کدام از این اتفاقات درون خاک ایران رقم نخورد بلکه در آلبانی و در قاره اروپا اتفاق افتاد.


نمایندگی بوتان تهران