چرخش دیدگاه گروه 7 نسبت به برجام اکو ایران/ سران کشورهای گروه 7 اخیرا نشستی در هیروشیما داشته‌اند و در این نشست به مسائل مختلف جهان از جمله جنگ روسیه و اوکراین پرداخته‌ا

1402\02\31 20:24:21


چرخش دیدگاه گروه 7 نسبت به برجام

اکو ایران/ سران کشورهای گروه 7 اخیرا نشستی در هیروشیما داشته‌اند و در این نشست به مسائل مختلف جهان از جمله جنگ روسیه و اوکراین پرداخته‌اند. یکی از موضوعاتی که گروه 7 اخیرا در مورد آن بیانیه صادر کرده، برجام است.

سران کشورهای گروه 7 اخیرا نشستی در هیروشیما داشته‌اند و در این نشست به مسائل مختلف جهان از جمله جنگ روسیه و اوکراین پرداخته‌اند.یکی از موضوعاتی که گروه 7 اخیرا در مورد آن بیانیه صادر کرده، برجام است.

هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل معتقد است شاهد چرخش دیدگاه گروه 7 نسبت به برجام هستیم.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ سران کشورهای گروه 7 اخیرا نشستی در هیروشیما داشته‌اند و در این نشست به مسائل مختلف جهان از جمله جنگ روسیه و اوکراین پرداخته‌اند. یکی از موضوعاتی که گروه 7 اخیرا در مورد آن بیانیه صادر کرده، برجام است.