مهران محمدی امین

1401\06\16 17:48:45


کارگاه‌های اشتغال در زندان قابل توسعه است

شیراز - دادستان کل کشور گفت: کارگاه‌های اشتغال در زندان قابل توسعه است چون در این کارگاه‌ها علاوه بر درآمدزایی برای زندانیان، زمینه اشتغال آنان نیز فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و محمد جعفر منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شیراز، گفت: بازدید از زندان جز غم و غصه چیزی برای من نیست، متأثر می‌شویم که تعدادی از هم نوعان به دلیل جرمی که مرتکب شده اند در زندان هستند و به خاطر اعمال مجرمانه و به موجب قانون، در رسیدگی به پرونده آنان، قضات و دادستان ناچار است به آنان مجازات بدهد.

حجت الاسلام منتظری افزود: امیدواریم این مجازات‌ها برای زندانیان جنبه سازندگی و برای دیگران جنبه بازدارندگی داشته باشد. وی اضافه کرد: وضعیت زندان به لحاظ امکانات و شرایط خوابگاهی، آموزشی و تربیتی در بخش‌هایی که از بند زنان و مردان مشاهده کردیم مطلوب بود و شرایط کار کردن برای کسانی که می‌خواهند در زندان کار کنند فراهم است. دادستان کل کشور اظهار داشت: از همه همکاران قضائی، کارکنان زندان‌ها و روحانیون که در زندان‌ها تلاش می‌کنند افرادی که مدتی از امتیازات آزادی محروم هستند علاوه بر دوران محکومیت، در این مدت بتوانند مراحل تکمیل و تقویت خودشان را فراهم کنند تا با شرکت در برنامه‌های قرآنی و آموزشی، شاهد کمترین زندانی در زندان‌ها باشیم قدردانی می‌کنم.

منتظری یادآور شد: تلاش و زحمات همکاران به ویژه کارکنان زندان‌ها قابل تقدیر است که شرایط حضور زندانیان در برنامه تربیتی را فراهم می‌کنند تا زندانی وقتی از زندان خارج می‌شود دیگر فکر گناه و جرم خود نباشد. وی تأکید کرد: استان فارس و شهر شیراز، آوازه فرهنگی بلندی در امور فرهنگی دارد امیدواریم مسائل فرهنگی و تربیتی بتواند مردم را به سمت و سویی سوق دهدکه افراد مرتکب جرمی نشوند که در نهایت مجازات آنان حبس و یا زندان باشد. دادستان کل کشور افزود: کارگاه‌های اشتغال زندان قابل توسعه هستند چون در این کارگاه‌ها علاوه بر درآمدزایی برای زندانیان، زمینه اشتغال آنان نیز فراهم می‌شود.

مدیرکل زندان‌های فارس یادآور شد: در کلیه اندرزگاه‌ها، در رشته‌های مختلف اشتغالزایی شده است و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان در کارگاه‌های بیرون مشغول به کار هستند. اسحاق ابراهیمی گفت: سال گذشته بیشترین پرداختی حقوق و دستمزد به زندانیان اشتغال به کار در سطح کشور به زندانیان استان فارس بوده است.. .


بازنشر از : مهر

دادستانی کل کشور

محمد جعفر منتظری

دادگستری فارس