1401\08\30 17:51:13


کاظمی قمی: همکاری منطقه‌ای برای کمک به حل مسائل افغانستان، مداخله نیست

ایرنا/ حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت: "جستجوی راه هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه ای نظیر «فرمت مسکو» به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. این سیاستمدار ایرانی در گفت و گو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک تصریح کرد: فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد.

حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت: "جستجوی راه هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه ای نظیر «فرمت مسکو» به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست.این سیاستمدار ایرانی در گفت و گو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک تصریح کرد: فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد.نشست مسکو با موضوع افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته بدون حضور نمایندگان کابل و حکومت طالبان با حضور نمایندگان ۱۴ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.ایجاد کمیته امنیتی منطقه ای برای تبادل اطلاعات با مقامات افغانستانوی همچنین گفت: تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود.این سیاستمدار ایرانی پس از نشست رایزنی‌های "فرمت مسکو" درباره مسائل افغانستان که در روسیه برگزار شد، گفت: "کشورها و کشورهای منطقه‌ای همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ‌کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند".وی در عین حال با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید به روش هایی مانند کمپین های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند، افزود که می توان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات به کابل کمک کرد.به عبارت دیگر، کشورهای همسایه باید در این زمینه با کابل همکاری کنند. کاظمی قمی با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ امنیت مردم و سرحدات با کشورهای همسایه بر عهده رهبری افغانستان است، گفت: باید اینگونه کمک شود و کمک باید جمعی و گروهی باشد.به گفته وی، مسائل امنیتی در پرتو تهدید تروریستی یک موضوع جدی است، زیرا تروریسم مرز نمی شناسد، در حالی که فقدان امنیت و بی ثباتی در افغانستان کشورهای همسایه و کل منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد.نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در عین حال تاکید کرد، که وضعیت و ثبات افغانستان نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی دارد.حسن کاظمی قمی نماینده ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان اضافه کرد: فرمت رایزنی مسکو درباره مسائل افغانستان با هدف یافتن راه هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور است.به گفته وی، آخرین نشست "فرمت مسکو" با هدف یافتن راه هایی برای کمک به کابل و همچنین راه های بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر برگزار شد.این سیاستمدار ایرانی گفت: "جستجوی راه هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب این ابتکار منطقه ای به معنای دخالت در امور داخلی کشور نیست. من فکر می کنم که "فرمت مسکو" می تواند به بهبود وضعیت افغانستان کمک کند".پیش از این، چهارمین نشست "فرمت مسکو" درباره افغانستان در سطح نمایندگان ویژه به تاریخ ۱۶ نوامبر در مسکو برگزار شد. فرمت مسکو در مورد افغانستان در آوریل ۲۰۱۷ ایجاد شد. این نشست ۱۱ کشور علاقه مند به حل و فصل افغانستان یعنی کشورهای روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را گرد هم آورد.
بازنشر از : آخرین خبر