مهران محمدی امین

1401\08\23 21:38:22


کدام سازمان اعضای «ایران‌ اینترنشنال» را تهدید می‌کند؟

تسنیم/ در پی پیام پنهان ۲ عضو شبکه ایران اینترنشنال به ایران برای بازگشت و بی‌انگیزه‌ شدن برخی دیگر از کارکنان، عوامل پشت پرده امنیتی اعضای این شبکه را تهدید می‌کنند. مؤسسه راهبردی دیده‌بان نوشت که بعد از اعلام رسمی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تروریستی بودن شبکه ایران‌اینترنشنال، حواشی و آشفتگی بی سابقه‌ای در این شبکه به راه افتاده است.

در پی پیام پنهان ۲ عضو شبکه ایران اینترنشنال به ایران برای بازگشت و بی‌انگیزه‌ شدن برخی دیگر از کارکنان، عوامل پشت پرده امنیتی اعضای این شبکه را تهدید می‌کنند.مؤسسه راهبردی دیده‌بان نوشت که بعد از اعلام رسمی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تروریستی بودن شبکه ایران‌اینترنشنال، حواشی و آشفتگی بی سابقه‌ای در این شبکه به راه افتاده است.برخی از اعضای اینترنشنال اعلام کرده‌اند که از منشأهایی نامشخص و مشکوک تهدید می‌شوند و این تهدیدات که آرامش زندگی آنها را مختل کرده، باعث درخواست هایی برای جدایی از این شبکه شده است.

در همین رابطه بسیاری از کارمندان شبکه تروریستی اینترنشنال خواستار ایجاد حفاظت و اجرای برنامه تأمین امنیت برای ترددات خود شده‌اند که تاکنون از سوی مسئولین این شبکه هیچ واکنشی در پی نداشته است.افراد پشت‌پرده و موسس سعوی‌اینترنشنال سعی دارند ارسال پیام های تهدید با منشأ مشکوک و مبهم برای کارمندان این شبکه را به جمهوری اسلامی و هوادارانش در اروپا ربط بدهند.در روزهای اخیر 2 نفر از کارمندان این شبکه به شکل پنهانی به ایران پیغام فرستاده اند که حاضر به ترک همکاری خود با این شبکه هستند و از این طریق سعی دارند از واکنش ایران در امان بمانند.همچنین شنیده‌ها حاکی‌ست که دولت انگلستان در پی در خواست محرمانه مسئولین این شبکه طرحی برای ممنوع الخروجی کارمندان اینترنشنال را به بهانه حفظ امنیت آنها پیگیری می‌کند، اما درواقع هدف از این اقدام، جلوگیری از جدایی کارمندان این شبکه و پیش گیری از احتمال بازگشت آنها به ایران است.. .


بازنشر از : آخرین خبر