مهران محمدی امین

جماران/ کرباسچی با انتشار توییتی نسبت سیاست اتخاذ «فیلتر» در کشور انتقاد کرد. مدیرمسئول روزنامه هم میهن نوشت: در حالی که قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دید

1401\08\07 19:54:01


کرباسچی: یک پست در اینستاگرام فیلتر شده را 8 میلیون نفر دیده‌اند!

جماران/ کرباسچی با انتشار توییتی نسبت سیاست اتخاذ «فیلتر» در کشور انتقاد کرد. مدیرمسئول روزنامه هم میهن نوشت: در حالی که قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند.

جماران/ کرباسچی با انتشار توییتی نسبت سیاست اتخاذ «فیلتر» در کشور انتقاد کرد.مدیرمسئول روزنامه هم میهن نوشت: در حالی که قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند.

یعنی تقریبا ده درصد جمعیت ایران!سودی ناقابل برای تاجران VPNآقایان عزیز! دردنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.. .


بازنشر از : آخرین خبر