1401\08\07 19:54:01


کرباسچی: یک پست در اینستاگرام فیلتر شده را 8 میلیون نفر دیده‌اند!

جماران/ کرباسچی با انتشار توییتی نسبت سیاست اتخاذ «فیلتر» در کشور انتقاد کرد. مدیرمسئول روزنامه هم میهن نوشت: در حالی که قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند.

جماران/ کرباسچی با انتشار توییتی نسبت سیاست اتخاذ «فیلتر» در کشور انتقاد کرد.مدیرمسئول روزنامه هم میهن نوشت: در حالی که قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند. یعنی تقریبا ده درصد جمعیت ایران!سودی ناقابل برای تاجران VPNآقایان عزیز! دردنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.
بازنشر از : آخرین خبر