مهران محمدی امین

صدا و سیما/ کشته‌سازی رسانه‌های ضدانقلاب ادامه دارد. رسانه‌های معاند با نشان دادن یک آگهی ترحیم مدعی شدند که دختری به نام نسیم صدقی در ارومیه توسط ماموران کشته شده

1401\08\16 20:13:20


کشته‌سازی رسانه‌های ضدانقلاب؛ این‌بار «نسیم صدقی»

صدا و سیما/ کشته‌سازی رسانه‌های ضدانقلاب ادامه دارد. رسانه‌های معاند با نشان دادن یک آگهی ترحیم مدعی شدند که دختری به نام نسیم صدقی در ارومیه توسط ماموران کشته شده اما بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد که این دختر در یک باغ به قتل رسیده است.

صدا و سیما/ کشته‌سازی رسانه‌های ضدانقلاب ادامه دارد.

رسانه‌های معاند با نشان دادن یک آگهی ترحیم مدعی شدند که دختری به نام نسیم صدقی در ارومیه توسط ماموران کشته شده اما بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد که این دختر در یک باغ به قتل رسیده است. پلیس تاکنون ۳ نفر از عوامل مرتبط با قتل را بازداشت و قاتل را شناسایی کرده و به دنبال دستگیری اوست.. .


بازنشر از : آخرین خبر