دادستانی تهران قوه قضاییه داروی قاچاق دادستان تهران از کشف داروی قاچاق تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در محل دپو

1401\12\23 19:19:55


کشف محل دپوی داروهای قاچاق تاریخ مصرف‌ گذشته

دادستان تهران از کشف داروی قاچاق تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در محل دپو داروها در یک منزل مسکونی مقادیر قابل توجهی داروی سقط جنین، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

علی صالحی، دادستان تهران از کشف داروی قاچاق تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در راستای نظارت بر وضعیت دارو و جلوگیری از فعالیت افزار غیرمجاز و قاچاقچیان در امور دارویی در منطقه ناصر خسرو و با وصول گزارش از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، در جهت کشف و شناسایی انبار، محل نگهداری داروها و شناسایی متهم یا متهمان قاچاق دارو دستورات قضائی متقن و جامعی از سوی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران خطاب به اداره عملیات معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات تهران بزرگ صادر شد.

دادستان تهران افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل دپو داروها در یک منزل مسکونی در مورخ ۲۲ اسفندماه با همکاری عوامل معاونت غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی به محل وارد و مقادیر قابل توجهی داروی سقط جنین، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته (بیش از ۵۲۷ نوع داروهای غیر مجاز، قاچاق و سقط، دستگاه جت پرینتر، لیبل‌های تقلبی ساخت دارو) در محل کشف شد.

وی با بیان اینکه برابر اعلام عوامل دانشگاه تعداد تقریبی داروها کشف شده، حدود چهار میلیون عدد داروی غیر مجاز تاریخ گذشته است، اظهار کرد: متهم با تغییر تاریخ مصرف و زدن لیبل جدید داروهای تاریخ مصرف گذشته را برای عرضه آماده می‌کرد.

صالحی افزود: کلیه داروها جهت بررسی تخصصی تحویل دانشگاه شده و متهم بازداشت و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شد.

تحقیقات در خصوص شناسایی سایر ایادی و متهمان ادامه دارد.


بازنشر از : مهر

دادستانی تهران

قوه قضاییه

داروی قاچاق

دادستان تهران از کشف داروی قاچاق تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در محل دپو داروها در یک منزل مسکونی مقادیر قابل توجهی داروی سقط جنین، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.


تولید کارتن و سفارش کارتن