حادثه تروریستی شاه چراغ دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان در حالی‌که عده‌ای از دانشجویان در پی حادثه تروریستی شاهچراغ

1401\08\07 18:26:07


کف و سوت آشوب‌طلبان در مقابل سینه‌زنی برای شهدای شاهچراغ

در حالی‌که عده‌ای از دانشجویان در پی حادثه تروریستی شاهچراغ در دانشگاه شهید بهشتی عزاداری و سینه‌زنی کردند، عده محدودی نیز از طیف مقابل شروع به سوت‌زنی و کف‌زنی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری تجمعی که به‌منظور محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در حالی که عده‌ای از دانشجویان مشغول سینه‌زنی و عزاداری برای قربانیان این حادثه بودند، عده‌ای از طیف مقابل اقدام به کف زدن و سوت زدن کردند.

دانشجویانی که برای عزاداری حادثه تروریستی شاهچراغ در محوطه دانشگاه حضور پیدا کرده‌اند، در واکنش به کف و سوت‌زنی طیف مقابل، شعار «عزادار دروغگو دست نزن دست نزن» سر دادند.


بازنشر از : مهر

حادثه تروریستی شاه چراغ

دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان

در حالی‌که عده‌ای از دانشجویان در پی حادثه تروریستی شاهچراغ در دانشگاه شهید بهشتی عزاداری و سینه‌زنی کردند، عده محدودی نیز از طیف مقابل شروع به سوت‌زنی و کف‌زنی کردند.


تولید کارتن و سفارش کارتن