مهران محمدی امین

خبرآنلاین/ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخشی از سخنان رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی را توئیت زد. عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوش

1401\07\07 09:47:29


کلیدی‌ترین جملات رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی از نگاه ضرغامی

خبرآنلاین/ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخشی از سخنان رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی را توئیت زد. عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت :رئیس جمهور: اصلاح یک روش اشکالی ندارد/ باید بهترین روشها برای اجرای قوانین پیدا شود/ باید برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض، مراکزی را درنظر بگیریم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخشی از سخنان رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی را توئیت زد.عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت :رئیس جمهور: اصلاح یک روش اشکالی ندارد/ باید بهترین روشها برای اجرای قوانین پیدا شود/ باید برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض، مراکزی را درنظر بگیریم..

.


بازنشر از : آخرین خبر