1401\05\29 22:23:18


کنعانی درگذشت «سید محمد اکرم اکرام » را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت سید محمد اکرم اکرام از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان را تسلیت گفت.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت سید محمد اکرم اکرام از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است: «دکتر سیدمحمد اکرم اکرام از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و حوزه شبه قاره، به ابدیت پیوست. ‏ درگذشت این استاد بلندآوازه، عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و صاحب تألیفات فراوان را به خانواده او، ملت پاکستان، شاگردانش و عاشقان فرهنگ و ادب غنی فارسی تسلیت می‌گویم.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     فرهنگستان زبان و ادب فارسی     وزارت امور خارجه     ناصر کنعانی     پاک