کنعانی: حمایت آمریکا به ماندگاری رژیم صهیونیستی کمکی نمی‌کند ایرنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت آمریکا می‌تواند از جیب مالیات دهندگان، همچنان از رژیم آپارتاید صهیونیستی

1401\11\09 18:58:26


کنعانی: حمایت آمریکا به ماندگاری رژیم صهیونیستی کمکی نمی‌کند

ایرنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت آمریکا می‌تواند از جیب مالیات دهندگان، همچنان از رژیم آپارتاید صهیونیستی حمایت کند، اما اینها کمکی به پایداری و ماندگاری رژیم جعلی اسرائیل نمی‌کند. ناصر کنعانی روز یکشنبه در رشته توییتی درباره به خاک و خون کشیده شده دهها فلسطینی در جنین، نوشت: گسل‌های اجتماعی و سیاسی در خانه عنکبوتی صهیونیست‌ها بیش از هر زمان دیگری بر پیکره موجودیت این رژیم پوشالی لرزه انداخته و آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت آمریکا می‌تواند از جیب مالیات دهندگان، همچنان از رژیم آپارتاید صهیونیستی حمایت کند، اما اینها کمکی به پایداری و ماندگاری رژیم جعلی اسرائیل نمی‌کند.ناصر کنعانی روز یکشنبه در رشته توییتی درباره به خاک و خون کشیده شده دهها فلسطینی در جنین، نوشت: گسل‌های اجتماعی و سیاسی در خانه عنکبوتی صهیونیست‌ها بیش از هر زمان دیگری بر پیکره موجودیت این رژیم پوشالی لرزه انداخته و آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جنایت در جنین و به خاک و خون کشیدن دهها فلسطینی بی گناه، نمی‌تواند باعث انحراف افکار عمومی از وضعیت وخیم و متزلزل داخلی در رژیم موقت صهیونیستی شود.کنعانی بیان کرد: رژیم صهیونیستی مقارن حضور رییس CIA در تل آویو، با حمله به جنین، ۱۰ جوان فلسطینی را قتل عام می‌کند.وی ادامه داد: دولت آمریکا می‌تواند از جیب مالیات دهندگان آمریکایی، همچنان از رژیم آپارتاید صهیونیستی حمایت کند، اما اینها کمکی به پایداری و ماندگاری رژیم جعلی اسرائیل نمی‌کند.سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: پنج دولت اخیر رژیم صهیونسیتی کمتر از یک سال دوام داشتند.

دولت نتانیاهو نیز احتمالا چنین سرنوشتی داشته باشد.

رژیم از بحران‌های متراکم داخلی رنج می‌برد.

امید به ماندگاری نزد اشغالگران رنگ می‌بازد و امید به پیروزی و رهایی از اشغالگران نزد فلسطینیان شعله ورتر می‌شود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت آمریکا می‌تواند از جیب مالیات دهندگان، همچنان از رژیم آپارتاید صهیونیستی حمایت کند، اما اینها کمکی به پایداری و ماندگاری رژیم جعلی اسرائیل نمی‌کند. ناصر کنعانی روز یکشنبه در رشته توییتی درباره به خاک و خون کشیده شده دهها فلسطینی در جنین، نوشت: گسل‌های اجتماعی و سیاسی در خانه عنکبوتی صهیونیست‌ها بیش از هر زمان دیگری بر پیکره موجودیت این رژیم پوشالی لرزه انداخته و آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621

مشاوره خدمات مالیاتی - مالیات - اظهارنامه مالیاتی - اظهارنامه ارزش افزوده

برق و روشنایی لاله زار