مهران محمدی امین

فارس/ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: آشوبگران این پیام را به بیرون از کشور مخابره کردند که ایران دچار بی‌ثباتی شده است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه

1401\08\16 20:13:26


کوچکی‌نژاد: اغتشاشات، پیام بی‌ثباتی را به خارج از کشور صادر کرد

فارس/ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: آشوبگران این پیام را به بیرون از کشور مخابره کردند که ایران دچار بی‌ثباتی شده است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر در کشور گفت: افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر علت سیاسی دارد و تا حدودی به اقدامات آشوبگران و اغتشاشگران باز می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: آشوبگران این پیام را به بیرون از کشور مخابره کردند که ایران دچار بی‌ثباتی شده است.جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر در کشور گفت: افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر علت سیاسی دارد و تا حدودی به اقدامات آشوبگران و اغتشاشگران باز می‌گردد.کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: آشوبگران این پیام را به بیرون از کشور مخابره کردند که ایران دچار بی‌ثباتی شده و برنامه‌شان این بود که با این کار فشارها بر ایران را از نظر اقتصادی و سیاسی افزایش دهند.وی افزود: همین اقدام آشوبگران نیز خود یکی از علل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر در کشور است..

.


بازنشر از : آخرین خبر