مهران محمدی امین

1401\06\16 20:46:08


کیفرخواست عامل شهادت شهید کیوانلو صادر و به دادگاه ارسال شد

مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور کیفرخواست سارق خشن و عامل شهادت شهید کیوانلو و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه استوار یکم امیر کیوانلو حین انجام مأموریت دستگیری سارق خشن منزل با ضربات چاقو در تهران به شهادت رسید.

پس از این حادثه دلخراش بود که رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این پرونده در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت. دادستانی تهران در همین رابطه اعلام کرد کمتر از ۳ روز بعد از این حادثه، کیفرخواست قاتل شهید کیوان لو با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.. .


بازنشر از : مهر

مرکز رسانه قوه قضاییه

قوه قضاییه

صدور کیفرخواست