1401\06\07 17:34:30


کیهان: نه مخالف مذاکره‌ایم، نه مخالف توافق

کیهان/ کیهان نوشت: دائم در این شیپور می‌دمند که کیهان مخالف برجام است و کیهان را به صورت کلی مخالف توافق عنوان می‌کنند. این توضیح را بارها کیهان عنوان کرده که مخالفت کیهان با توافقی است که در آن منافع ملت ایران حاصل نمی‌شود و دست غرب برای بدعهدی باز گذاشته می‌شود.

کیهان/ کیهان نوشت: دائم در این شیپور می‌دمند که کیهان مخالف برجام است و کیهان را به صورت کلی مخالف توافق عنوان می‌کنند.این توضیح را بارها کیهان عنوان کرده که مخالفت کیهان با توافقی است که در آن منافع ملت ایران حاصل نمی‌شود و دست غرب برای بدعهدی باز گذاشته می‌شود.مدعی می‌شوند کیهان و رژیم صهیونیستی در موضوع برجام هم صدا هستند. باید از آنها پرسید یعنی اسرائیل هم مانند کیهان معتقد است که باید خطوط قرمز ایران حفظ شود؟! و معتقد است تحریم‌ها باید لغو شود؟! و معتقد است برنامه هسته‌ای ایران نباید آسیب ببیند؟! و بر اخذ تضمین از طرف غربی اصرار دارد؟! یا از قضا این جماعت اصلاح‌طلب است که می‌گوید بی‌خیال تضمین و... شوید؟!اما سؤال در این میان است که این همه هم راستایی و هم داستانی میان این شبکه داخلی و دشمنان ایران اتفاقی است؟! آیا اینکه به صورت مداوم از طرف اینها در داخل محتوا تولید می‌شود و از طرف آنها در خارج مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به مدد آن به روح و روان مردم ایران تاخته شود اتفاقی است؟! یا ما با یک جریان تعریف شده و خط مشخص شده از سمت بیگانگان مواجهیم که اجیرشدگان باخبر و بی‌خبری در داخل به خدمت آن در آمده‌اند؟!
بازنشر از : آخرین خبر