مهران محمدی امین

آخرین خبرها از سید احسان خاندوزی سیّد احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹) پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرای ایرانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۳ شهریور ۱۴۰۰ و سخنگوی اقتصادی دولت ایران از ۴ آبان


خبرهای مرتبط با سید احسان خاندوزی

Ehsan Khandouzi

سیّد احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹) پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرای ایرانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۳ شهریور ۱۴۰۰ و سخنگوی اقتصادی دولت ایران از ۴ آبان ۱۴۰۰ است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است