مهران محمدی امین

آخرین خبرها از علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی (زاده ۱۲ اسفند ۱۳۴۴) سیاستمدار اصولگرا و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان چهل و هفتمین شهردار تهران فعالیت می‌کند. او همچنین از سال ۱


خبرهای مرتبط با علیرضا زاکانی

Alireza Zakani

علیرضا زاکانی (زاده ۱۲ اسفند ۱۳۴۴) سیاستمدار اصولگرا و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان چهل و هفتمین شهردار تهران فعالیت می‌کند. او همچنین از سال ۱۴۰۲ نیز دستیار رئیس‌جمهور است