مهران محمدی امین

آخرین خبرها از محمدعلی زلفی‌گل محمدعلی زلفی‌گل، (زادهٔ ۱۳۴۵ آشتیان) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم است که در گذشته استاد و رئیس دانشگاه بوعلی سینا و قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان بوده‌


خبرهای مرتبط با محمدعلی زلفی‌گل

Mohammad ali Zolfigol

محمدعلی زلفی‌گل، (زادهٔ ۱۳۴۵ آشتیان) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم است که در گذشته استاد و رئیس دانشگاه بوعلی سینا و قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان بوده‌است