خبرهای مرتبط با قیمت های روز

خبرهای اخیر از قیمت های روز

نرخ دلار، لیدر بازار سکه شد. پیش بینی قیمت سکه امروز ۱۰ فروردین

نرخ دلار، لیدر بازار سکه شد/ پیش بینی قیمت سکه امروز ۱۰ فروردین بازار مالیاقتصادنیوز نوشت : بررسی های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز و سکه نشان می دهد به دنبال نوسانات افزایشی نرخ دلار در روز گذشته سکه بازان داخلی نیز ترغیب شدند و در موقعیت خرید قرار گرفتند.در واقع می توان گفت این روزها نرخ دلار لیدر بازار سکه شده و حرکت سکه بازان با دلار هماهنگ شده است‌.
بیشتر از این خبر