1401\07\02 01:26:34


تصویر برخی کاربران فضای مجازی از حضور ۵ خانم برهنه در تجمع اعتراضی در رشت

برخی کاربران در فضای مجازی تصویری منتشر کرده و نوشتند که در میان معترضین در رشت، گروهی از آشوبگران خانم به صورت برهنه در خیابان حاضر شده بودند!

در جریان تجمع اعتراضی شب گذشته در رشت که با تحرکات غیر قانونی عده ای به آشوب و اغتشاش کشیده شد، برخی کاربران مجازی تصویر تامل برانگیزی منتشر کرده و نوشتند، در میان معترضین در رشت، گروهی از آشوبگران خانم به صورت برهنه در خیابان حاضر شده بودند!

بر اساس آنچه در تصویر مشخص است، این افراد توسط ماموران پلیس متوقف شده و اطراف آنها را احاطه کرده‌اند تا در انظار عمومی رویت نشوند.


بازنشر از : منبع: تسنیم