1401\11\07 16:03:48


دید افقی در برخی شهرهای خوزستان به صفر رسید

اهواز - به علت تداوم پدیده مه گرفتگی، دید افقی در برخی شهرهای استان خوزستان به صفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت مه گرفتگی میزان دید صبح امروز شادگان و مسجدسلیمان به صفر رسید. این میزان در شهرهای رامهرمز و امیدیه ٢٠، اهواز، ماهشهر و آبادان ۵٠ متر ثبت شد. همچنین مه گرفتگی موجب کاهش دید در بستان ١٠٠، ایذه، شوش به ۲۰۰ متر شد. صبح امروز نیز میزان دید در شوشتر ۵۰۰، دزفول ۶۰۰، گتوند ۸۰۰ متر ثبت شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     مه گرفتگی     هواشناسی خوزستان     شادگان     مسجدسلیمان