1401\11\16 00:07:04


آماری عجیب از کشف فرارهای مالیاتی کشور

خبرگزاری دانشجو/ سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: ما توانستیم ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم. حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ رشد کرده است.

خبرگزاری دانشجو/ سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: ما توانستیم ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم. حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ رشد کرده است. بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه داشتیم. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان شناسایی فرار مالیاتی داشتیم!
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی