1401\11\16 00:07:04


قانون کار اصلاح می‌شود؟

اکو ایران/ سال‌هاست که کارگران و کارفرماها خواستار اصلاح قانون قدیمی کار هستند. حالا از وزارت کار خبر می‌رسد که بندهایی از قانون کار در حال اصلاح است و به جمع‌بندی اولیه رسیده.

سال‌هاست که کارگران و کارفرماها خواستار اصلاح قانون قدیمی کار هستند. حالا از وزارت کار خبر می‌رسد که بندهایی از قانون کار در حال اصلاح است و به جمع‌بندی اولیه رسیده.علی‌حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار درباره موادی از قانون کار که در دست اصلاح است، می‌گوید: بحث امنیت شغلی کارگران و بیمه بیکاری که در هفته کارگر از سوی کارگران مطرح شد، در حال اصلاح است و با کمک شرکای اجتماعی یعنی هم کارگران و هم کارفرمایان پیش‌نویس اصلاح این مواد قانونی آماده شده است.
بازنشر از : آخرین خبر