مهران محمدی امین

1403\01\14 16:37:09


مرسدس آ ام گ وان با رنگ کمیاب مشکی تصاویر

بیشینه سرعت آ ام گ وان برابر با 350 کیلومتر برساعت است که طی کمتر از 6 ثانیه به 200 کیلومتر از این بیشینه دست می یابد و این ارزش های مهندسی موتور مرسدس را به نمایش خواهد گذاشت.

Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
.

.


بازنشر از : منبع: عصر ایران