صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اجتماعی

۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی شانگهای درخشیدند اسامی

کد خبر 22315 1399-04-11 14:22
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی شانگهای درخشیدند/ اسامی آموزشایرنا نوشت: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، از قرار گرفتن ۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی دانشگاه های برتر دنیا سال ۲۰۲۰ شانگهای خبر داد.
۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی شانگهای درخشیدند اسامی

نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا سال ۲۰۲۰ شانگهای منتشر شده است و بر این اساس، ۳۵ دانشگاه از ایران در این فهرست قرار گرفتند. محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این خصوص توضیح داد: نظام رتبه بندی شانگهای یکی از رتبه بندی های جهانی معتبر است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد. دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۰ میلادی برای چهارمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ در ۵۴ رشته در قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (هشت رشته)، حوزه علوم زیستی (چهار رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، به نقل از سرپرست این پایگاه، در سال ۲۰۱۹ از ایران تعداد ۳۲ دانشگاه در رتبه بندی موضوعی شانگهای حضور داشتند که در سال ۲۰۲۰ به ۳۶ دانشگاه افزایش یافت. وی گفت: فقط دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۸_۲۰۱۴ در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است. دهقانی خاطرنشان کرد: شانگهای در سال ۲۰۲۰ از پنج شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند. حوزه علوم پایه سرپرست ISC در ادامه به وضعیت دانشگاه ها در این رتبه اشاره کرده که در ادامه از نظر می گذرانیم. در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. در رشته ریاضیات در سال ۲۰۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۱_۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر بوده که به جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر ارتقا یافته است. در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه، در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه، در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (۳۰۱_۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه و در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران  با رتبه ۴۰۱_۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. حوزه مهندسی در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۶ دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱_۷۵)، صنعتی نوشیروانی بابل (۷۶_۱۰۰)، دانشگاه تهران (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (۱۵۱_۲۰۰)، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، گیلان و تبریز (۲۰۱_۳۰۰)، دانشگاه بین المللی امام خمینی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان (۳۰۱_۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران هفت دانشگاه در سال ۲۰۲۰ حضور دارند که تهران (۱۵۱_۲۰۰)،‌ صنعتی شریف (۲۰۱_۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه ۴۰۱_۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه، در رشته مهندسی اتوماسیون و کنترل، دانشگاه تبریز تنها دانشگاه حاضر از ایران با رتبه ۱۵۱_۲۰۰ در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه، در رشته مهندسی مخابرات، از ایران سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱_۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند. در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران هفت دانشگاه صنعتی اصفهان (۳۵)، دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱_۷۵)، دانشگاه تهران (۷۶_۱۰۰)، دانشگاه تبریز (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی شریف (۱۵۱_۲۰۰)، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران (۲۰۱_۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر ایستادند. در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱_۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر، در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران چهار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۱_۴۰۰ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱_۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی عمران هشت دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱_۷۵)، صنعتی شریف و تهران (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز (۱۵۱_۲۰۰)، سمنان و گیلان (۲۰۱_۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر ایستادند. در رشته مهندسی شیمی از ایران ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر (۱۵۱_۲۰۰)، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (۲۰۱_۳۰۰)، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، شیراز، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (۳۰۱_۴۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی سهند، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان، یاسوج (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند. در رشته مهندسی مواد از ایران چهار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تهران (۳۰۱_۴۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه،در رشته علوم و مهندسی انرژی ۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (۱۵۱_۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز (۲۰۱_۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و کاشان (۳۰۱_۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر و در رشته منابع آب چهار دانشگاه تهران (۷۶_۱۰۰)، شیراز و تبریز (۱۰۱_۱۵۰) و تربیت مدرس (۱۵۱_۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته علوم و فناوری غذایی، از ایران هشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران (۱۵۱_۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران (۲۰۱_۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه، در رشته بیوتکنولوژی ۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۲۰۱_۳۰۰)، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (۳۰۱_۴۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (۴۰۱_۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند؛ همچنین در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر همانند سال گذشته تنها دانشگاه ایران در این رشته با رتبه ۴۴ در جمع دانشگاه های برتر حضور دارد. در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران (۱۰۱_۱۵۰) و صنعتی امیرکبیر (۱۵۱_۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه، در رشته مهندسی معدن از ایران ۶ دانشگاه تهران (۴۵)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (۵۱_۷۵) در جمع ۷۵ دانشگاه برتر در این حوزه، در رشته مهندسی متالورژی ۹ دانشگاه تهران (۵۱_۷۵)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۱۰۱_۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی سهند و دانشگاه شیراز (۱۵۱_۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. ۴۷۴۷

کلمات کلیدی »مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اجتماعیپربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید