صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اقتصاد جهان

بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید

کد خبر 100618 1399-12-11 15:41
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
ایرلند کماکان بیشترین میزان بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی را، در بین کشورهای جهان دارد.
بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید


طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با شش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می شوید:
۱_ ایرلند
جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۳۴۸ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۷۷.۳۶ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۵.۸۷ درصد
۲_ هلند
جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۱ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۸۳۰ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۸۱.۸۲ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۹.۸۵ درصد
۴_ بلژیک
جمعیت: ۱۱ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۵۰۷ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۹.۶۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۵۷ درصد
۳_ یونان
جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۲۰۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۰.۱۱  درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۶.۸۰ درصد
۵_ سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و ۶۶۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۶۷۲ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۴.۳۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۱.۹۸ درصد
۶_ فرانسه
جمعیت: ۶۵ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: دو تریلیون و ۷۰۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۰.۵۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۷.۴۸ درصد
رتبه دیگر کشورها:
_ آمریکا
جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۲۱ تریلیون ۵۸۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۹.۶۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۳۷ درصد
_ چین
جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۱۴ تریلیون و ۸۳۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۲ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۸۳ درصد
_ ژاپن
جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: پنج تریلیون و ۳۹۹ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۰۱ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۰.۹۷ درصد
_ آلمان
جمعیت: ۸۳ میلیون و ۹۷۴ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون و ۷۹۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۹.۳۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۴.۴۳ درصد
_ انگلیس
جمعیت: ۶۷ میلیون و ۹۸۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون ۲۸۰ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۳.۴۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۹.۳۱ درصد
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی »مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اقتصاد جهان