مهران محمدی امین

1402\02\31 23:16:09


تشدید ناترازی گاز تا چند سال آینده

اکو ایران/ مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در کوتاه‌مدت امیدی به بهبود وضعیت ناترازی گاز در زمان‌های پیک مصرف نداشته باشند، این روند که از سال‌های گذشته آغاز شده به دلایلی تا چند سال آینده هم تشدید خواهد شد که عامل اصلی آن از یک سو افزایش تقاضا با گازرسانی‌های بیشتر به شهرها و روستاها و عدم افزایش ظرفیت تولید گاز از سوی دیگر است. .

مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در کوتاه‌مدت امیدی به بهبود وضعیت ناترازی گاز در زمان‌های پیک مصرف نداشته باشند، این روند که از سال‌های گذشته آغاز شده به دلایلی تا چند سال آینده هم تشدید خواهد شد که عامل اصلی آن از یک سو افزایش تقاضا با گازرسانی‌های بیشتر به شهرها و روستاها و عدم افزایش ظرفیت تولید گاز از سوی دیگر است..

.


بازنشر از : آخرین خبر