مهران محمدی امین

اکو ایران/ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است در کنار تورم حضور دلالان منجر شد، بازار مواد غذایی بیش از پیش بهم بریزد. رضا کنگری می‌گوید: در مقطعی که نوسانات قیمت رخ

1402\03\17 20:04:16


پاس گل قیمت دستوری شکر به دلالان

اکو ایران/ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است در کنار تورم حضور دلالان منجر شد، بازار مواد غذایی بیش از پیش بهم بریزد. رضا کنگری می‌گوید: در مقطعی که نوسانات قیمت رخ می‌دهد، ما باری نداشتیم که عرضه کنیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است در کنار تورم حضور دلالان منجر شد، بازار مواد غذایی بیش از پیش بهم بریزد.رضا کنگری می‌گوید: در مقطعی که نوسانات قیمت رخ می‌دهد، ما باری نداشتیم که عرضه کنیم.

همین موضوع هم منجر می‌شود دولت نگاهش به بنکداران تغییر کند. درحالی که در شکل گرفتن بهم ریختگی قیمت‌ها در بازار نقشی نداشتیم.کنگری می‌افزاید: وقتی ما می‌خواهیم کالایی را که از واردکننده یا تولیدکننده داخلی بخریم در سامانه ثبت می‌شود، فروش ما هم ثبت سامانه می‌شود. ولی وقتی دلال خرید و فروش می‌کند هیچ جا ثبت نمی‌شود.او می‌گوید: مثل شکری که 18 هزار تومان قیمت مصوب دارد و صرفا در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود را دلال می‌آید، جمع می‌کند و با قیمت آزاد به ما می‌فروشد.

ما هم چون کالا نداریم، مجبوریم آن را بخریم و مجددا با همان 3 درصد سود مصوب می‌فروشیم. بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر