مهران محمدی امین

قطر قرقیزستان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر  در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با صادر جباروف، رئیس جمهور این کشور د

1402\03\17 18:39:08


ابراز خرسندی جباروف از سفیر امیر قطر به قرقیزستان

امیر قطر  در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با صادر جباروف، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد و جباروف بر اهمیت سفر امیر قطر به این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر(قنا)، امیر قطر در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با صادر جباروف، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و صادر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، روابط دوجانبه میان دو کشور و راه های ارتقای آن در زمینه های مختلف را بررسی کردند. جباروف بر اهمیت سفر امیر قطر به عنوان اولین رهبر یک کشور عربی که به قرقیزستان سفر کرده، تاکید و ابراز امیدواری کرد این سفر موجب همکاری بیشتر بین دو کشور شود. امیر قطر نیز اهمیت این سفر که همزمان با بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دوجانبه بین دو کشور است را یادآور شد و آرزو کرد این سفر در توسعه همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف موثر باشد.

پس از این دیدار دو طرف شاهد مراسم امضای چند تفاهمنامه و قرارداد میان دو کشور بودند. در این مراسم قرارداد ساخت و بهره برداری مراکز فرهنگی میان دولت قطر و کابینه قرقیزستان و تفاهم نامه همکاری در زمینه ورزش و نیز قرارداد همکاری مشترک در حوزه مراقبت های بهداشتی و علوم پزشکی و همچنین تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت دارایی قطر و وزارت دارایی قرقیزستان امضا شد. همچنین قراردادی در خصوص همکاری نظامی و موافقت نامه ای در مورد کمک های اداری متقابل برای استفاده بهینه از قوانین گمرکی میان دولت قطر و کابینه قرقیزستان امضا شد.

تفاهم نامه های دیگری نیز در زمینه های دادگستری، کشاورزی، امنیت غذایی، دامپزشکی و فعالیت های بانکی میان دو طرف امضا شد.. .


بازنشر از : مهر

قطر

قرقیزستان

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی