مهران محمدی امین

ایسنا/ اعضای دولت جدید ترکیه در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه سوگند یاد کردند. به گزارش آناتولی، در مجمع عمومی اسامی و وظایف کابینه جدید توسط دولت باغچه‌لی، رئیس موقت مجلس ق

1402\03\17 20:03:51


دولت جدید ترکیه سوگند یاد کرد

ایسنا/ اعضای دولت جدید ترکیه در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه سوگند یاد کردند. به گزارش آناتولی، در مجمع عمومی اسامی و وظایف کابینه جدید توسط دولت باغچه‌لی، رئیس موقت مجلس قرائت شد.

اعضای دولت جدید ترکیه در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه سوگند یاد کردند.به گزارش آناتولی، در مجمع عمومی اسامی و وظایف کابینه جدید توسط دولت باغچه‌لی، رئیس موقت مجلس قرائت شد.باغچه‌لی گفت: برای معاون رئیس جمهور و وزرا در انجام وظایف‌شان آرزوی موفقیت دارم.

امیدوارم برای کشور و ملت ما خیر باشد.سپس جودت یلماز، معاون رئیس جمهور، ییلماز تونچ وزیر دادگستری، ماهی‌نور اوزدمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، ودات ایشیک‌حان وزیر کار و تامین اجتماعی، عمر بولات وزیر تجارت، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فن‌آوری، ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری، یوسف تکین وزیر آموزش ملی، فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت، محمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، عثمان آشکین باک وزیر جوانان و ورزش، علی یرلی‌کایا وزیر کشور، مهمت شیمشک وزیر دارایی و خزانه‌داری، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، محمد اوزهاسکی وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی و عبدالقادر اورال‌اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در مجمع عمومی سوگند یاد کردند.. .


بازنشر از : آخرین خبر