مهران محمدی امین

ایرنا/ سد و نیروگاه آبی کاخوفکا در جنوب اوکراین در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه ششم ژوئن بر اثر انفجاری که منشا آن هنوز مشخص نشده تخریب شد. تخریب این سد با توجه به شرایط ن

1402\03\17 20:03:52


سریال انفجارهای بی‌صاحب!

ایرنا/ سد و نیروگاه آبی کاخوفکا در جنوب اوکراین در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه ششم ژوئن بر اثر انفجاری که منشا آن هنوز مشخص نشده تخریب شد. تخریب این سد با توجه به شرایط نبرد در جبهه‌های جنگ و اشغال منطقه خرسون توسط روسیه،نگرانی‌ها پیرامون امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را تشدید کرده است.

سد و نیروگاه آبی کاخوفکا در جنوب اوکراین در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه ششم ژوئن بر اثر انفجاری که منشا آن هنوز مشخص نشده تخریب شد.تخریب این سد با توجه به شرایط نبرد در جبهه‌های جنگ و اشغال منطقه خرسون توسط روسیه،نگرانی‌ها پیرامون امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را تشدید کرده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر